Kontakt

kontakt

Majka Reinhardt Sp. z o.o.
ul. Jodłowa 9, 83-330 Glincz
info@maramba.pl
tel: 0048 58 733 07 90/91
fax: 0048 58 685 88 13

Numer KRS: 122637,
Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku,
VIII Wydział Gospodarczy KRS,
NIP: 9570726856,
kapitał zakładowy: 50.000,00 PLN

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO:
33 1030 0019 0109 8534 0000 7256
Bank Handlowy w Warszawie S.A

Formularz kontaktowy: